<h5><span style=”color: #fcc71f;”>
</span>چشم انداز</h5>
تبدیل شدن به یکی از سه شرکت برتر ایران در صنعت، تجارت و احداث پروژههای عظیم ساختماتی و عمرانی و صنعت فروش زنجیره ای و خلق ارزشهای فوق العاده برای ورود به بازار جهانی

<h5><span style=”color: #fcc71f;”>
</span> <span style=”color: #333333;”>ماموریت</span></h5>
<p style=”text-align: justify;”>شرکت سرمایه گذاری الماس تابان کیش به دنبال توسعه پایدار صنعت، تجارت و احداث پروژههای عظیم ساختمانی، عمرانی و صنعت فروش زنجیره ای و ارائه خدمات و مزیتهای رقابتی ماندگار و منعطف و ایجاد ارزشهای کیفیتی، زمانی و هزینه ای در خدمات پیوسته ارائه شده خود به زنجیره مشتریان، از سرمایه گذاران پروژهها و خریداران آنها تا مشتریان نهایی و مصرف کنندگان، در ایران و رونق بخشی به زندگی و کسب و کار آنها با به کارگیری فناوریهای برتر و دستیابی به دانش روز می باشد. این شرکت با تکیه بر توانمند سازی مستمر سرمایه های انسانی متعهد و دانش محور خود با ایجاد انگیزههای معنوی و مادی و ارتقاء کیفیت زندگی شخصی و کاری آنها، کمک به اقتصاد جامعه را با حرکت به سمت ارزش آفرینی، فراتر از حقوق و انتظارات زنجیره مشتریان، ذینفعان و جامعه سرلوحه کارخود قرارداده است، و مصمم شده در کمال صداقت با تمرکز به ارزشهای انسانی، اسلامی و اخلاق حرفهای همراه با قانونمداری و توجه به مسئولیتهای اجتماعی، امور خیریه و حفظ منابع و سرمایههای ملی، مأموریت خود را محقق سازد.</p>

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.