شرکت الماس تابان کیش جهت پروژه در دست احداث تفریحی-تجاری پارک بازار با زیربنای بالغ بر ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع در نظر دارد، نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه های اجرای ابنیه، تاسیسات برق و مکانیک (به صورت دستمزدی یا با مصالح) اقدام نموده و شرکت ها و گروه های (حقیقی و حقوقی) دارای رتبه بندی و یا بدون آن را که در این ارزیابی، موفق به کسب امتیاز لازم گردیده اند، در فهرست کوتاه مربوطه قرار دهد. بدین منظور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تخصص های فوق که تجارب کافی اجرایی در زمینه فوق دارند، می توانند اسناد ارزیابی مربوطه را از لینک زیر دریافت و حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ پاکت تکمیل شده مدارک خود را به آدرس: مشهد-بلوار ملک آباد-خیابان فرهاد-فرهاد ۱۴-پلاک ۱۲۸-کدپستی ۹۱۸۵۷۴۹۱۳۵ ارسال نمایند.

دانلود اسناد ارزیابی