4

بازدید از بزرگ بازار اطلس

3

بازدید از بزرگ بازار اطلس

2

بازدید از بزرگ بازار اطلس

1

حضور جناب آقای حیدری رئیس شورای اسلامی مشهد و خانم‌ها رمارم و گندمی نمایندگان  شورای اسلامی مشهد مقدس و سعید سهیلی کارگردان سینما

8

بازدید سعید سهیلی کارگردان مطرح سینما از پردیس سینمایی اطلس

7

سرکار خانم رمارم و جناب آقای حیدری

6

عکس یادگاری با دیوار تکریم مقام پدر

5

آقای حیدری رئیس شورای شهر و خانم ها رمارم و گندمی نمایندگان شورای شهر مشهد مقدس

12

خانم رمارم نماینده شورای شهر مشهد مقدس

11

سعید سهیلی کارگردان مطرح سینما

10

سعید سهیلی کارگردان پرفروش ترین فیلم سینمای ایران

9

بازدید از پردیس سینمایی اطلس

16

15

آقای حیدری رئیس شورای شهر مشهد مقدس

14

آقای حیدری رئیس شورای شهر و خانم رمارم نماینده شورای شهر مشهد

13

بازدید از پردیس سینمایی اطلس

20

19

آقای حیدری رئیس شورای شهر در حال نوشتن یادگاری برای پردیس سینمایی اطلس

18

سعید سهیلی کارگردان مطرح سینما در حال نوشتن یادگاری برای پردیس سینمایی اطلس

17

24

23

 

22

21

تقدیر از آقای مهندس مسچی ( بزرگ مرد عرصه ساخت و بهره برداری سینماهای کل کشور)