سند چشم‌انداز شرکت الماس تابان – سال ۱۴۰۴

تبدیل شدن به یکی از سه شرکت برتر ایران در سرمایه‌گذاری، احداث، فروش و بهره‌برداری پروژه‌های عظیم ساختمانی و عمرانی و خلق ارزش‌های فوق‌العاده برای ورود به بازار جهانی

ماموریت

شرکت سرمایه گذاری الماس تابان به دنبال توسعه پایدار صنعت، تجارت و احداث پروژه‌های عظیم ساختمانی، عمرانی و صنعت فروش زنجیره‌ای و ارائه خدمات و مزیت‌های رقابتی ماندگار و منعطف و ایجاد ارزش‌های کیفیتی، زمانی و هزینه‌ای در خدمات پیوسته ارائه شده خود به زنجیره مشتریان، از سرمایه‌گذاران پروژه‌ها و خریداران آن‌ها تا مشتریان نهایی و مصرف کنندگان، در ایران و رونق بخشی به زندگی و کسب و کار آن‌ها با به کارگیری فناوری‌های برتر و دستیابی به دانش روز می‌باشد. این شرکت با تکیه بر توانمند سازی مستمر سرمایه‌های انسانی متعهد و دانش محور خود با ایجاد انگیزه‌های معنوی و مادی و ارتقاء کیفیت زندگی شخصی و کاری آنها، کمک به اقتصاد جامعه را با حرکت به سمت ارزش آفرینی، فراتر از حقوق و انتظارات زنجیره مشتریان، ذی نفعان و جامعه سرلوحه کارخود قرارداده است، و مصمم شده در کمال صداقت با تمرکز به ارزش‌های انسانی، اسلامی و اخلاق حرف های همراه با قانون مداری و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، امور خیریه و حفظ منابع و سرمایه‌های ملی، مأموریت خود را محقق سازد.