چرا افکار منفی بزرگترین دشمن موفقیت هستند؟

بهترین دشمن موفقیت در زندگی شما افکار منفی در همه جهات می‌باشد. این افکار شما را پایین نگه می‌دارند، شما را خسته می‌کنند و تمام لذت زندگی را از شما می‌گیرد.

ادامه مطلب

۴زمانی که خلاقیت شما محدود می‌شود / فرصتی برای انجام ندادن

در طول روز زمان‌های بسیاری برای انجام وظایفمان وجود دارد. اما بدون توجه به موضوع کاری که باید انجام دهیم، همیشه زمان برای اتمام کارها کافی نیست. برخی موارد ممکن است که یک روز بگذرد و هیچ کاری انجام ندهید و در نهایت احساس بیهوده بودن داشته باشید. اما شاید، مشکل زمان نباشد. ممکن است به این دلیل باشد که از زمانمان بدرستی استفاده نکرده‌ایم و صرف کارهای غیر ضروری کرده‌ایم.

ادامه مطلب