ویترینهای اطلسی در هوای تازه تجارت

یازدهمین دوره همایشهای آموزشی بزرگ بازار اطلس

اگر قرار باشد هوای تازه تجارت در بازار شهر گسترده شود، فروشگاه ها باید از قدرت و ظرفیت ویترینهای خود آگاه باشند و آن را به بهترین شکل مورد استفاده قرار دهند. اما متاسفانه شاهدیم که هماهنگی و هارمونی قابل توجهی در این خصوص در شهر دیده نمیشود. همه منتظر هستند تا کسی بیاید و این مشکل را بر طرف کند؛ اما کسی اقدام جدی نمیکند.تا اینکه…

ادامه مطلب