طی مراسمی دو ساعته انجام شد: ارائه طرح‌های اولیه پروژه هنر محیطی بزرگ بازار اطلس

جلسه ارائه طرح‌های اولیه پروژه هنر محیطی بزرگ بازار اطلس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی الماس تابان، چهارشنبه ۱۰ شهریور جمعی از هنرمندان شاخص هنر محیطی مشهد و ایران، با اتمام مهلت سه هفته‌ای، طرح‌های اولیه آثار پیشنهادی خود را ارائه کردند.
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، هرکدام از هنرمندان به تفکیک به معرفی آثار خود و دلایل طراحی و ویژگی‌های آن پرداختند.
شایان ذکر است اعضای هیات مدیره و سایر مدیران ارشد الماس تابان، بازدید از اثار داشته و توضیحات هنرمندان را درباره آثارشان شنیدندتا در نهایت و پس از داوری کارهای منتخب برای اجرا مشخص شوند.

بزرگ بازار اطلس میزبان هنرمندان محیطی

نشست هم‌اندیشی هنرمندان برجسته شهر مشهد با مدیران بزرگ بازار اطلس برگزار شد.

ادامه مطلب