۵ روش برای کاهش استرس

تلاش برای شاد بودن و سالم زیستن باعث موفقیت در کسب و کار نیز می‌شود که البته این موضوع در کنار تلاش بسیار محقق خواهد شد.

ادامه مطلب

چگونه زمان را مدیریت کنیم؟

ممکن است در زندگی خود در زمینه مدیریت زمان کلاسی را گذرانده و یا کتابی را خوانده باشید. هم‌چنین ممکن است با استفاده از ابزارهای دیگر برای زمان خود برنامه‌ریزی کرده باشید. اما با همه این ابزارها و اطلاعات ممکن است از خود بپرسید که آیا واقعا همه کارها را به نحو احسن انجام می‌دهید و به اتمام می‌رسانید؟

ادامه مطلب