مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی : حجم فعالیت‌های انجام گرفته و توجه به ایجاد فضاهایی با کاربری‌های فرهنگی و هنری در بزرگ بازار اطلس قابل تحسین است

روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶ بزرگ بازار اطلس میزبان آقای دکتر سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی؛ آقای مهندس دبیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد؛ آقای دکتر تحفه گر، مدیر امور سینمایی خراسان رضوی؛ و هیئت همراه بود که در این بازدید مدیریت عامل و مدیران ارشد شرکت الماس تابان و بزرگ بازار اطلس آنان را همراهی نمودند.
دکتر سرابی، ضمن حضور در فضاهای مختلف بازار و به ویژه طبقه اختصاصی پردیس سینمایی اطلس و فودکورت، حجم فعالیت‌های انجام گرفته و توجه خاص به ایجاد فضاهایی با کاربری‌های فرهنگی و هنری را قابل تحسین دانست.
ایشان ضمن اشاره به پتانسیل بسیار بالای پردیس سینمایی که شامل ۱۱ سالن پیشرفته است تاکید نمود که این مجموعه قابلیت برگزاری جشنواره‌های بزرگ کشوری در حوزه سینما و تئاتر را دارا می‌باشد.
گفتنی است در پایان این بازدید، دکتر سرابی پیشنهاد ایجاد کار گروه مشترک بین کارشناسان فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران حوزه های تخصصی در شرکت الماس تابان را داشتند، تا از هم اکنون برنامه‌ریزی برگزاری جشنواره‌ها و رخدادهای بزرگ و متنوعی در سطح کشوری را در پردیس سینمایی اطلس طرح ریزی گردد.

برای مشاهده تصاویر کلیک فرمایید.