اولین جلسه شورای راهبردی رونق بخشی و پیشرفت اقتصادی بزرگ بازار اطلس برگزار گردید

سه‌شنبه ۲۳ شهریور ماه بزرگ بازار اطلس میزبان روسای اتحادیه‌های لوازم خانگی، بلور و چینی، صوت و تصویر و تنی چند از صاحبان فروشگاه‌ها بود که مدیران ارشد این مجموعه آن‌ها را همراهی نمودند.

ادامه مطلب