حضور شهردار و رئیس شورای شهر یزد در بزرگ بازار اطلس

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه شهردار، رئیس شورای شهر و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از پروژه بزرگ بازار اطلس بازدید کردند.
ادامه مطلب