با ورود تجهیزات موتورخانه و هوای تازه به بزرگ بازار اطلس هوای تازه تجارت به جریان می‌افتد

تجهیزات تاسیسات مکانیکی بزرگ بازار اطلس برای نصب و راه اندازی وارد این مجتمع تجاری شد.

ادامه مطلب