شهردار منطقه پنج بار دیگر از پروژه پارک بازار بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت الماس تابان، شهردار منطقه پنج مشهد صبح امروز به همراه تنی چند از مدیران شهرداری این منطقه از پروژه پارک بازار بازدید نموده و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

ادامه مطلب

شهردار منطقه پنج در بازدید از پارک بازار: «این پروژه فصل نوینی را در این منطقه رقم خواهد زد.»

شهردار منطقه پنج مشهد صبح امروز از پروژه بزرگ پارک بازار بازدید کرد.

ادامه مطلب