اطلسی ها با کار تیمی، شگفتی ساز خواهند شد.

دهمین دوره همایشهای آموزشی بزرگ بازار اطلس

دهمین همایش آموزشی بزرگ بازار اطلس با شور و اشتیاقی به مراتب بیشتر از همایشهای آموزشی قبل در هتل پنج ستاره پارس مشهد برگزار شد و از آن استقبال کم نظیری به عمل آمد به صورتی که بعد از تکمیل ظرفیت سالن، برگزار کنندگان مجبور به استفاده از صندلی های اضافی در راهروهای سالن شدند.

ادامه مطلب